مرجوعی کالای خریداری شده

مجموعه تهویه والی در راستای تسهیل و تسریع و همچنین ارائه خدمات بهتر به مشتریان، ایجاد وفاداری و حفظ رضایت‌ مندی آنان، امکان مرجوعی کالا را در واحد امور مشتریان طراحی نموده است. مرجوعی یا عودت کالا عبارت است از: کالایی که به دلایل مختلف از جمله کیفیت، قیمت، تغییر تصمیم مشتری و غیره توسط مشتری برگشت داده می‌شود.

 

حالات مختلف بازگشت کالا و نحوه انجام آن

 

به دلیل انصراف از سوی مشتری بعد از تحویل کالا:

با هماهنگی مشتری مجموعه تهویه والی در اسرع وقت نسبت به دریافت کالا و عودت مبلغ اقدام می‌نماید. در این حالت مشتری موظف به پرداخت هزینه مراجعه مجدد پیک فروشگاه می‌ باشد.

به دلیل انصراف از سوی مشتری قبل از تحویل کالا:

با هماهنگی مشتری مجموعه تهویه والی در اسرع وقت نسبت به عودت مبلغ اقدام می‌نماید.

به دلیل مشکلات کالا از قبیل ایراد فنی، وجود مغایرت فنی یا فیزیکی و یا آسیب دیدگی ظاهری:

در این حالت در اولین فرصت پیک فروشگاه با همراه آوردن کالای سالم و بدون اخذ هزینه، نسبت به تعویض کالای معیوب اقدام می‌ نماید.