برخی از پروژه های انجام شده توسط تهویه والی

project 0004 - پروژه های انجام شده

بیمارستان الزهرا زابل

project 0003 - پروژه های انجام شده

پتروشیمی شیمیایی رازی

project 0002 - پروژه های انجام شده

کوهسر مال مشهد

project 0001 - پروژه های انجام شده

بیمارستان امیرالمومنین نجف

project 0008 - پروژه های انجام شده

پروژه نیاوران (۴)

project 0007 - پروژه های انجام شده

پروژه نیاوران (۳)

project 0006 - پروژه های انجام شده

پروژه نیاوران (۲)

project 0005 - پروژه های انجام شده

پروژه نیاوران (۱)

project 0012 - پروژه های انجام شده

خیابان شیرین الهیه (۲)

project 0011 - پروژه های انجام شده

خیابان شیرین الهیه

project 0010 - پروژه های انجام شده

مسجد جعفر صادق شهدا

project 0009 - پروژه های انجام شده

پروژه اداری شاتل

project 0013 - پروژه های انجام شده

کارخانه لوستر سازی مهدی

project 0016 - پروژه های انجام شده

پروژه خیابان زعفرانیه

project 0015 - پروژه های انجام شده

اجرای کانال TDF

project 0014 - پروژه های انجام شده

بیمارستان ارومیه

project 0021 - پروژه های انجام شده

نصب کولرگازی (مرزداران)

project 0019 - پروژه های انجام شده

ساختمان اداری شاتل (۳)

project 0018 - پروژه های انجام شده

ساختمان اداری شاتل (۲)

project 0017 - پروژه های انجام شده

ساختمان اداری شاتل (۱)

project 0030 - پروژه های انجام شده

طراحی و اجرای سیستم تهویه (پرند)

project 0029 - پروژه های انجام شده

اجرای کولرگازی (فشم)

project 0028 - پروژه های انجام شده

نصب مینی چیلر (اشرفی اصفهانی)

project 0027 - پروژه های انجام شده

طراحی و ساخت چیلر

project 0038 - پروژه های انجام شده

پروژه پاسداران

project 0037 - پروژه های انجام شده

طراحی و اجرای داکت اسپلیت

project 0036 - پروژه های انجام شده

اجرای کولرگازی

project 0035 - پروژه های انجام شده

چیلر پروژه سوهانک

35241 1 - پروژه های انجام شده

اجرای لوله کشی مسی دماوند

87547 - پروژه های انجام شده

نصب اسپلیت دیواری باغ تالار شهریار

524487 - پروژه های انجام شده

لوله کشی داکت اسپلیت زایگان

54425 - پروژه های انجام شده

تعمیر موتورخانه پاسداران

156525 - پروژه های انجام شده

نصب اسپلیت دیواری شهر جابان

27574 - پروژه های انجام شده

نصب اسپلیت دیواری جردن